Om meer ruimte te krijgen in eenzelfde klaslokaal besloot de school een lokaal te voorzien van een gedeeltelijk platform. Zo kwam er plaats vrij voor de inrichting van een computerklas.